Het internet

Een netwerk van computers

Gemeentebelang Deventer

www.gemeentebelangdeventer.nl

Gemeentebelang v.h. Algemeen Plattelands Belang (APB), De kracht van de stad ligt op het platteland

Site gebouwd en onderhoud