Skip to main content

Het internet

Een netwerk van computers

Loosalarm nieuwsbrief

Opdracht: vervaardigen nieuwsbrief
Opdrachtgever: Plaatselijke Verenigingen

 

Tweejaarlijkse uitgave van de plaatselijke verenigingen met nieuws uit Loo en omgeving. Het Loo’s Alarm wordt gevuld met artikelen van de verschillende verenigingen. (biljart- en schietvereniging, de peuterspeelzaal, de ouderraad van de Looschool, Stichting Evenementen Loo etc.)
Het Loo’s Alarm wordt gratis verspreid in de schoolkring Loo.

Het Loo’s Alarm wordt door ons gratis gemaakt.
Druk: digitaal – full-colour